संक्षिप्त परिचय

वि.स.२०३८ मा रमणीय  पौराणीक   तथा एेतिहासिक डोटी जिल्ला को केन्द्र भागमा नगरपालिका को स्थापना कोट वैरब तथा सिलगढी  गाउँ पञयतका साथै तिखा र रानागाउँ ,गाउँपन्चैयत  अन्तर्गतका केहि गाउ बस्तिहरु लाई समेत समाबेस  गरि आरम्भमा दिपायल नगर पन्चैयत  को  नाम बाट भयको हो | त्यस पछि २०४७ मा  वबर डाडा र तिखा गाउँ बिकाश समिति लाई समाबेस गरि नगरपालिका  लाई १४ वडामा विस्तार गरिनुको साथै  दिपायल सिलगढी नामकरण गरियो |