FAQs Complain Problems

ऐन कानुनहरु

दिपायल सिलगढी नगरपालीकाको गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको नगर बाल अधिकार समिति संचालन कार्यबिधि, २०८०

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधी,२०८०

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको बालकोष सञ्चालन कार्यविधि–२०८०

दि.सि. न.पा.को आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचार संहिता, २०८०

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कार्यान्वयन ऐन २०८०

दस्तावेज: 

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०८०

दस्तावेज: 

शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७९

दस्तावेज: 

शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७९

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि–२०७९

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको जलस्रोत नियमावली २०७९

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९

Pages