FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुचना

सुचना

सुचना

लेखा परिक्षणकालागि सुचिकृत गर्ने सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

आशय पत्र सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

उद्धम विकास सहजकर्ताहरुकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

उद्धम विकास सहजकर्ता काे प्रारम्भिक सुचि प्रकाशन सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

मिति सच्याइएको बारे

Invitation for Bids for the Durga Aadharbhut School Construction

करार सेवाको लागि दरखास्त आव्हान

आशय पत्र सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

टेण्डर सम्वन्धी जानकारी

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्युहरु सगकाे वैठक सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

वडा अध्यक्ष ज्युहरु सगकाे वैठक सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

दिपायल सिलगढी नपाकाे नागरिकता राहदानी नावालक प्रमाण पत्र वनाउने समय ताेकिएकाे सम्वन्धमा

दस्तावेज: