FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आशय पत्रकाे सुचना

दस्तावेज: 

शैक्षिक सत्र २०७७ को कक्षा ८ को अन्तिम मूल्याङ्कन तथा परीक्षाफल प्रकाशन सम्वन्धमा ।

शैक्षिक सत्र २०७७ को कक्षा ८ को अन्तिम मूल्याङ्कन तथा परीक्षाफल प्रकाशन सम्वन्धमा ।

परीक्षा सम्बन्धि सुचना

भैसिपालनका लनगी कृषक समूह छनाैट सम्बन्धि सुचना

सुचना सुचना सुचना

परीक्षा संचालन सम्बन्धमा

बिद्यालय संचालन सम्बन्धमा

जानकारी सम्बन्धमन

सामुदायिक तथा निजि विद्यालयहरुका लागि सुचना

दस्तावेज: 

विद्यालय सचालन सम्वन्धी सार्वजनिक सुचना

दस्तावेज: 

विभिन्न पदहरुकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

सिलाइ कटाइ सम्वन्धी निशुल्क तालिम सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन तथा अन्तवार्ता परीक्षा सम्वन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

लेखा परीक्षक नियुक्ति सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

सव इन्जिनियर पदकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सुचना

दस्तावेज: