FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र आह्ववानको सूचना

दस्तावेज: 

धानबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने बारे सूचना

रैथाने बाली प्रबर्द्धन कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने बारे सूचना ।

Invitation for Bids for the Construction of Covered Hall, Silgadhi-06, Doti

दस्तावेज: 

सूचना सूचना सूचना

आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा (कक्षा ८) को समय तालिका प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. २०८१/०८२ को लागी न्युनतम रोजगारीमा मंलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

साना सिचाई निर्णाण तथा मर्मत कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for sealed Quatation

दि. सि. न. पा.को आ.व. २०७९/०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री कॄषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत साना व्यवसायिक कॄषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रमको पस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

 

 

सूचना टाँस गरि दिने बारे ।

दस्तावेज: 

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotaion

परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।