FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

दिवा खाजा रकम माग गर्ने सम्बन्धमा ।

लेखा परिक्षण गर्न ईच्छुक रजिस्टर्ड लेखापरिक्षकहरुले निवेदन पेशागर्ने सम्वन्धी सूचना ।

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृती तथा आर्थिक प्रस्ताव खुल्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सार्वजनिक सुनुवाईबारे सार्वजनिक सूचना

सूचना टास गरी दिन हुन ।

दस्तावेज: 

शोक वक्तव्य

क्षतिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

सूचना सूचना सूचना

नविकरण सम्बन्धमा ।

घर भाडामा लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

सूचना सूचना सूचना