FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दरभाउ पत्र आह्वान

दस्तावेज: 

सम्वेदना

दस्तावेज: 

बिद्यालय संचालन सम्बन्धमा ।

सार्वजनिक सुनुवाई

सेती तथा गोदरे खोलाबाट नदिजन्य पदार्थको संकलन तथा दिगो ब्यबस्थापनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण सम्बन्धि सार्वजनिक सुनुवाई

दस्तावेज: 

सुचना सुचना सुचना

दस्तावेज: 

उपस्थीती सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

अनिवार्य उपस्थित भइ दिने वारे ।

दस्तावेज: 

कोभिड १९ को खाेप सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

सुचना ससाेधन गरिएकाे वारे ।

दस्तावेज: 

२०७८-०७९ को आय र व्ययको अनुमान

२०७८-०७९ को आय र व्ययको अनुमान

जग्गा खरिद सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

सुचना ससाेधन गरिएकाे वारे ।

दस्तावेज: 

वाेलपत्र दरभाउपत्र आह्वान

दस्तावेज: 

आ.व. ०७७-०७८ को वार्षिक आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको विवरणको सूचना

आ.व. ०७७-०७८ को वार्षिक आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको विवरणको सूचना

सम्पत्ति र मालपोत कर सम्बन्धि सुचना