FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सुचना प्रकाशित गरिएकाे बारे

बाख्रा खरिदका लागि शिलबन्दि दरभाउ पत्र सम्बन्धि सुचना

ब्यारेक बाल तथा टुडिखेल खेलमैदान निर्माण सम्बन्धि टेन्डर सुचना

अाशयपत्र स्वीकृति गर्ने अासयकाे पत्र

सुचना सच्याइकाे सुचना

सुचना

बाख्रा खरिद सम्बन्धी शिलबन्दि दरभाउपत्र सम्बन्धि सुचना

टेन्डर सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

ढुगा गिट्टी वालुवा सम्वन्धी पाचाै पटक प्रकाशित वाेलपत्र आह्वान 2077.06.11

दस्तावेज: 

ढुगा गिट्टी वालुवा सम्वन्धी चाैथाे पटक प्रकाशित वाेलपत्र आह्वान 2075.05.30

दस्तावेज: 

दिपायल सिलगढि नगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानका याेजनाकाे टेन्डर सुचना 2077.05.23

ढुगा गिट्टी वालुवा सम्वन्धी वाेलपत्र आह्वान 2077.05.04

दस्तावेज: 

ढुगा गिट्टी वालुवा सम्वन्धी वाेलपत्र आह्वान

दस्तावेज: 

सेनिटरी प्याड खरिद सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

खाता नं परिवर्तनको सुचना प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा