FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आह्ववानको सूचना

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotaion

शिलबन्दी/ दरभाउ-पत्र आव्हान

Invitation for Bids

Invitation for bid for the cunstruction of Sunadevi Secondary School Building project

Invitation for bid for the cunstruction of Sunadevi Secondary School Building project

शीलबन्दी/ दरभाउ आव्हान

नगर बस संचालन सिलबन्दीको दरभाउपत्र आव्हान ।

शिलबन्दी /दरभाउ-पत्र आव्हान

Issuance of letter of intent to award the contract NCB/DSNP/05/079/080

Invitation for Sealed Quatation for the Procurement and Suppy of Sanitary Pad

Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges

सुचना

Letter of Intend

दस्तावेज: 

धमिगाउँ सडक निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना

धमिगाउँ सडक निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना

दस्तावेज: