FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दिपायल सिलगढी नगरपालिका ९ स्थित कलेना स्वास्थ्य चौकी निर्माण

दिपायल सिलगढी नगरपालिका ९ स्थित कलेना स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्बन्धि  सूचना

दस्तावेज: 

Notice regarding Sanitary Pad

सुचना प्रकाशित गरिएकाे बारे

बाख्रा खरिदका लागि शिलबन्दि दरभाउ पत्र सम्बन्धि सुचना

ब्यारेक बाल तथा टुडिखेल खेलमैदान निर्माण सम्बन्धि टेन्डर सुचना

अाशयपत्र स्वीकृति गर्ने अासयकाे पत्र

सुचना सच्याइकाे सुचना

सुचना

बाख्रा खरिद सम्बन्धी शिलबन्दि दरभाउपत्र सम्बन्धि सुचना

टेन्डर सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

ढुगा गिट्टी वालुवा सम्वन्धी पाचाै पटक प्रकाशित वाेलपत्र आह्वान 2077.06.11

दस्तावेज: 

ढुगा गिट्टी वालुवा सम्वन्धी चाैथाे पटक प्रकाशित वाेलपत्र आह्वान 2075.05.30

दस्तावेज: 

दिपायल सिलगढि नगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानका याेजनाकाे टेन्डर सुचना 2077.05.23

ढुगा गिट्टी वालुवा सम्वन्धी वाेलपत्र आह्वान 2077.05.04

दस्तावेज: 

ढुगा गिट्टी वालुवा सम्वन्धी वाेलपत्र आह्वान

दस्तावेज: