FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

टेन्डर सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

ढुगा गिट्टी वालुवा सम्वन्धी पाचाै पटक प्रकाशित वाेलपत्र आह्वान 2077.06.11

दस्तावेज: 

ढुगा गिट्टी वालुवा सम्वन्धी चाैथाे पटक प्रकाशित वाेलपत्र आह्वान 2075.05.30

दस्तावेज: 

दिपायल सिलगढि नगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानका याेजनाकाे टेन्डर सुचना 2077.05.23

ढुगा गिट्टी वालुवा सम्वन्धी वाेलपत्र आह्वान 2077.05.04

दस्तावेज: 

ढुगा गिट्टी वालुवा सम्वन्धी वाेलपत्र आह्वान

दस्तावेज: 

सेनिटरी प्याड खरिद सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

खाता नं परिवर्तनको सुचना प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा

दिपायल सिलगढि नगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानका याेजनाकाे टेन्डर सुचना

दस्तावेज: 

invitation for sealed Quotation

Invitation for Bids(तिखा खानेपानी र कुमालिकाेट सडक)

माैजूदा सुचि दर्ता गर्ने सम्वन्धी सुचना

माैजूदा सुचि दर्ता गर्ने सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

Tudekher Upgrading

Tudekher Upgrading

दस्तावेज: 

Management Operation for rafting over Seti river

Management Operation for rafting over Seti river

दस्तावेज: 

दिसिन‍पाकाे जिप खरिद सम्वन्धी चाैथाे पटक वाेलपत्र आह्वान

दिसिन‍पाकाे जिप खरिद सम्वन्धी चाैथाे पटक वाेलपत्र आह्वान

दस्तावेज: