FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सुचना

Letter of Intend

दस्तावेज: 

धमिगाउँ सडक निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना

धमिगाउँ सडक निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना

दस्तावेज: 

धमिगाउँ सडक निर्माणपत्रको बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना

धमिगाउँ सडक निर्माणपत्रको बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना

दस्तावेज: 

Bid Notice for Construction of Snake Bite Treatment Centre

दस्तावेज: 

आशय पत्र

दस्तावेज: 

Bid Ammendment

Bid Ammendment 

दस्तावेज: 

दिपायल सिलगढी नगरपालिका ९ स्थित कलेना स्वास्थ्य चौकी निर्माण

दिपायल सिलगढी नगरपालिका ९ स्थित कलेना स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्बन्धि  सूचना

दस्तावेज: 

Notice regarding Sanitary Pad

सुचना प्रकाशित गरिएकाे बारे

बाख्रा खरिदका लागि शिलबन्दि दरभाउ पत्र सम्बन्धि सुचना

ब्यारेक बाल तथा टुडिखेल खेलमैदान निर्माण सम्बन्धि टेन्डर सुचना

अाशयपत्र स्वीकृति गर्ने अासयकाे पत्र

सुचना सच्याइकाे सुचना

सुचना