FAQs Complain Problems

७९-८०

अनुदान तथा पकेट कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव/ निवेदन आहवान सम्बन्धि सूचना ।

जग्गा भाडामा लिने सम्वन्धी सूचना ।

भुकम्पको क्षतीको बिवरण संकलन गरी पठाउने बारे ।

मदिरा ओसारपसार, विक्री वितरण र सेवन गर्न निषेध गरिएको सूचना ।

आ ब २०७९-८० को निति कार्यक्रम तथा वजेट

दस्तावेज: 

Invitation for Bids for the Kalena Health Post Construction

एम्वुलेन्स खरिद तथा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

इजाजतपत्र प्राप्त हातहतियार बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

२४ सै धण्टे वर्थिङ्ग सेन्टर संचालन सम्बनधमा ।