FAQs Complain Problems

७९-८०

आ.व. २०७९/०८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

सूचना सूचना सूचना

आ ब २०८०-८१ को निति तथा कार्यक्रम ।

दस्तावेज: 

आ ब २०७०-८१ को बजेट वक्तव्य ।

आ.व. ०७९।०८० जेठ महिनाको सम्मको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

बर्षौ फलफुल विरुवा माग सम्बन्धि सूचना

भुक्तानी तथा निकासा सम्बन्धमा ।

सूचना सूचना सूचना ।

Issuance of letter of intent to award the contract NCB/DSNP/05/079/080

विपन्न समुदायका सुनौला हजार दिनका घरपरिवारलाई लक्षित आयआर्जन क्रियाकलाप संचालन गर्न अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

Invitation for Sealed Quatation for the Procurement and Suppy of Sanitary Pad

Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges