FAQs Complain Problems

७७/७८

ब्यारेक बाल तथा टुडिखेल खेलमैदान निर्माण सम्बन्धि टेन्डर सुचना

अाशयपत्र स्वीकृति गर्ने अासयकाे पत्र

सुचना सच्याइकाे सुचना

सुचना

भैसिपालनका लनगी कृषक समूह छनाैट सम्बन्धि सुचना

सुचना सुचना सुचना

परीक्षा संचालन सम्बन्धमा

बाख्रा खरिद सम्बन्धी शिलबन्दि दरभाउपत्र सम्बन्धि सुचना

बिद्यालय संचालन सम्बन्धमा

जानकारी सम्बन्धमन

सामुदायिक तथा निजि विद्यालयहरुका लागि सुचना

दस्तावेज: 

विद्यालय सचालन सम्वन्धी सार्वजनिक सुचना

दस्तावेज: 

टेन्डर सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

विभिन्न पदहरुकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सुचना ।

दस्तावेज: