Welcome to dipayal silgadhi Muncipality

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी सिल्बन्दी दरभाउपत्र अब्हानको सूचना

औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी सिल्बन्धि दरभाउपत्र अब्हानको सूचना

दस्तावेज: 

लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना

लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages