Welcome to dipayal silgadhi Muncipality

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दिल्पेश्वर माविकाे भवन निर्माण सम्वन्धी वाेलपत्र सुचना

दिल्पेश्वर माविकाे भवन निर्माण सम्वन्धी वाेलपत्र सुचना

दस्तावेज: 

यस दिसिनपा काे विभिन्न सडकहरुकाे दरखास्त आह्वान

यस दिसिनपा काे विभिन्न सडकहरुकाे दरखास्त आह्वान

दस्तावेज: 

दिसिन‍पाकाे जिप तथा रयाफटिग वाेट खरिद सम्वन्धी वाेलपत्र आह्वान

दिसिन‍पाकाे जिप तथा रयाफटिग वाेट खरिद सम्वन्धी वाेलपत्र आह्वान

दस्तावेज: 

Pages