Welcome to dipayal silgadhi Muncipality

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दिसिन‍पाकाे जिप तथा रयाफटिग वाेट खरिद सम्वन्धी वाेलपत्र आह्वान

दिसिन‍पाकाे जिप तथा रयाफटिग वाेट खरिद सम्वन्धी वाेलपत्र आह्वान

दस्तावेज: 

स्वास्थ्य सिविरकालागि १५ दिने सिलवन्दी दरभाउपत्र अाह्वान

स्वास्थ्य सिविरकालागि १५ दिने सिलवन्दी दरभाउपत्र अाह्वान

दस्तावेज: 

Invitation for sealed Quotation

Sustainable collection/excavation of graveled, sand and stone at the bank of seti, godre and dwari river at ward no .2,3,4,8

दस्तावेज: 

Pages