दिपायल सिलगढि नगरपालिकाकाे साताै नगरसभा शुभारम्भ २०७७/३/१०