Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
भाेज राज शर्मा कार्यकारी अधिकृत ९८५८४३२१११
रमेशचन्द्र जोशी सामुदायिक विकास अधिकृत ramesh32joshi@yahoo.com ९८४८६०१४१४
बिष्णु राज जोशी प्रशासकिय अधिकृत joshibisnuraj@yahoo.com ९८४८६०५२५५
सरिफ कुमार श्रेष्ठ लेखापाल shresthasarif@gmail.com ९८४८६५५७४९
राज बहादुर खड्का ना.सु योजना प्रमुख raj56khadka@gmail.com ९८४८४३४७८५
लोकेन्द्र राज जोशी ना.सु राजस्व joshiloken63@yahoo.com ९८४८४७९३६३
शिव बहादुर माझि सव.इन्जिनियर प्राविधिक majhi_shiv@yahoo.com ९८४८४३१२१४
लोक बहादुर कठायत ना.सु ९८६८४२४४५४
दिलिप सि. साउद ना.सु दर्ता चलानी ९८६८५२११९५
तेजराज भट्ट ना.सु जिन्सी ९८४८४५९३४४
भक्त राज भट्ट सह लेखापाल लेखा bhanu_100@yahoo.com ९८४८५२५५७६
कर्ण बहादुर मलासी सव. ओभरसियर प्राविधिक karnamalasi@yahoo.com ९८४८४३८६४५
ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह सव. ओभरसियर प्राविधिक शाखा ९८४८४३८५५५
दिपक राज श्रेष्ठ सव. ओभरसियर प्राविधिक शाखा deepakstha1@yahoo.com ९८४८५१००७५
तारा प्रसाद जोशी कम्प्युटर ओपरेटर prakash321joshi@gmail.com ९८४८५९७४२८