Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).

दिपायल सिलगढी नगरपालिका 

दिपायल सिलगढी नगरपालिका 

हाम्रो बारेमा

वि सं २०३८ मा रमणीय पौराणिक तथा ऐतिहासिक डोटी जिल्लाको केन्द्र भागमा नगरपालिकाको स्थापना कोट भैरव तथा सिलगढी गाउँ पञ्चायतका साथै तिखा र रानागाउँ ,गाउँ पञ्चायत अन्तर्गतका केही गाउबस्तिहरुलाई समेत समावेश गरी आरम्भमा दिपायल नगर पञ्चायतको नामबाट भएको हो। त्यस पछि वि सं २०४७ मा भवँर डाँडा र तिखा गाउँ